Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

ginsty
20:56
7883 e7bb 500
Reposted fromarumhc arumhc
ginsty
20:48
scentless flowers by Agnes Cecile
Reposted fromintotheblack intotheblack
20:46
6115 3619
Reposted frombun bun viakoralina koralina
20:11
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viabeattman beattman
ginsty
20:10
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaall-about-kate all-about-kate

November 29 2017

ginsty
12:35
Gdy człowiek żyje, to myśli, że jeszcze zdąży. Nie. Czasami nie zdąży. Kiedy jesteśmy młodzi trzeba robić głupoty, bo później będzie nam wstyd je robić (najlepsza rada, jakiej można udzielić młodej dziewczynie to: niech tańczy, niech się maluje, niech będzie szczęśliwa). 
A jeśli ktoś się nie wyszaleje, to mając 30-parę lat będzie cierpiał, że coś mu umknęło (a facet około 40 – tki będzie próbował dymać dwudziestoparolatki). Z kolei kiedy jesteśmy starsi, trzeba robić nowe rzeczy, bo to sprawia że czujemy się młodzi. Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. Bo później to już będzie za późno. Bo możesz stracić na to ochotę.  I będziesz żałować.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viabrianmay brianmay

November 27 2017

ginsty
20:21
1446 1413
Reposted fromumorusana umorusana viainsanelife insanelife

November 26 2017

20:48
7341 8e84 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasarazation sarazation
ginsty
20:44
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy via2708 2708

November 17 2017

ginsty
16:19
Reposted fromFlau Flau viadziubek dziubek
16:16
6510 5814 500
Reposted fromkimik kimik viadziubek dziubek

November 10 2017

21:45
8871 a0b1 500

trulyvincent:

The Voice of Evil
Georges de Feure 
1895

Reposted fromlafuene lafuene viafotofob fotofob
ginsty
21:43
3298 bf30 500
Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialifeless lifeless
21:35
21:20
6726 0d7e 500

ellacalm:

“Everything changes, but this still hasn’t. Not for me. It hasn’t lessened’’

- Last Night (2010)

November 08 2017

15:06
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan

November 03 2017

12:31
ginsty
12:29
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus

October 27 2017

ginsty
18:53
18:53
0790 a54d 500
Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viabesen besen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl