Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

ginsty
18:48
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viawszystkodupa wszystkodupa

March 09 2018

ginsty
20:15
9860 65e1 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaHanoi Hanoi
20:01
5545 17cd

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaWlodara Wlodara
ginsty
19:57
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viashillenya shillenya

March 04 2018

ginsty
21:02
ginsty
20:58
ginsty
19:44
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon

February 24 2018

18:28
ginsty
18:24
Reposted fromkociokwik kociokwik viaundonee undonee

February 17 2018

ginsty
21:56
9750 ffd8 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
ginsty
21:56
ginsty
21:32
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viaGunToRun GunToRun

February 15 2018

16:50
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaAnnju Annju
ginsty
16:46
Reposted fromFlau Flau viaapluzyna apluzyna
ginsty
16:44
1295 7a62 500
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viajnna jnna
16:44
ginsty
16:41
16:38
ginsty
16:36
1782 df0b
budapeszt
16:29
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl