Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

14:28

May 20 2017

12:22

May 17 2017

ginsty
13:42


On the Seashore George Elgar Hicks - 1879

May 15 2017

ginsty
19:54
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viatoniewszystko toniewszystko
ginsty
19:52
Reposted frommefir mefir viatoniewszystko toniewszystko
ginsty
19:50
3968 92a4
Reposted frommartynkowa martynkowa viaponurykosiarz ponurykosiarz
ginsty
19:49
6954 a636 500
Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty.
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 14 2017

12:39
7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaepi epi

May 12 2017

10:50
9937 9359 500
Reposted fromstrzepy strzepy
ginsty
10:02
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaamie amie
09:58
2259 7646 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaplugss plugss

May 09 2017

ginsty
16:12
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viazulu zulu

May 08 2017

18:48
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viametanoiaa metanoiaa

May 06 2017

17:22
1280 1368 500

artist-mucha:

Morning Star via Alphonse Mucha

Reposted fromvivialopod vivialopod viawasnae wasnae
ginsty
09:07
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabrzask brzask

May 04 2017

12:41
6600 b4d9

Definitly an A++ for accuracy

Reposted frommyry myry viaAnna-Hexe Anna-Hexe

May 02 2017

19:44
As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.
— Haruki Murakami  (via yodamoshi)
Reposted fromLittleJack LittleJack
19:41
6282 cd6a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
ginsty
17:25
6510 b8ca 500
Loretta Sartorio
Reposted fromPoranny Poranny vianataliablus nataliablus

April 30 2017

17:39
8300 1c9e 500
Reposted fromamatore amatore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl