Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

ginsty
08:47
6100 b2e9
ginsty
08:45
9800 c639 500
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny viaFlowialiusz Flowialiusz
ginsty
08:41
4988 eabc
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaLaColie LaColie
ginsty
08:41
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie

June 20 2018

ginsty
12:00
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath

May 16 2018

ginsty
15:39
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera

March 24 2018

ginsty
19:55
1622 cf45
Reposted fromscorpix scorpix
19:54
1950 9c1c 500

carga-de-agua:

Ernst Stöhr (1860 - 1917) - Ver Sacrum, 1898.  Austrian painter, graphic artist, writer and amateur musician

ginsty
18:57
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viaeternaljourney eternaljourney
ginsty
18:49
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2018

ginsty
15:32
2797 333d
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver viazembata zembata
ginsty
15:31
2586 59fb 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaoskus oskus
ginsty
15:31
Russia. Moscow.circa 1985
Reposted fromRussia Russia viapoppyseed poppyseed

March 10 2018

ginsty
18:48
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viawszystkodupa wszystkodupa

March 09 2018

ginsty
20:15
9860 65e1 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaHanoi Hanoi
20:01
5545 17cd

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaWlodara Wlodara
ginsty
19:57
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viashillenya shillenya

March 04 2018

ginsty
21:02
ginsty
20:58
ginsty
19:44
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl